یادنامه
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشعاری باموضوع اهل بیت (ع):خصوصا امام زمان (عج) ویادنامه شهدا درقالب شعر خصوصا شهدای منطقه طغرالجرد کرمان واشعاربه جای مانده از مرحوم اقا محمد حسین (پدر بزرگم ) وانتشار اسناد ومدارک مربوط به یک قرن قبل