زنان خاکی وفرشتگان افلاکی
56 بازدید
ناشر: نشرشبنم باران
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
زنان خاکی وفرشتگان افلاکی :باموضوع زن در اییه قرآن : دراین کتاب به بیان زنان شایسته وناشایست از دیدگاه قرآن پرداخته میشود